MODOL PATROL


Currency Converter

By Jauhari Usman: Ang sabi nga nang karamihan kaya natin ito, as long as we all do the same for the good of all, what not that we can not do it. The same as what we have in Baloi, the current of what Baloi is. The young Baloinians, young modern generations should start their innovation for good governance of Baloi. A first class Municipality that should lead the province of Lanao del Norte, that will work as a model Municipality for other municipalities, for Economic, Social, Education, Political and above all Religious endeavor. Kaya sa lahat, walang hindi makakayanan kung tayo'y magkakaisa religiously.

Mga tuladan

Loading…
  • Add Photos
  • View All
 

Maga Datu nago manga Bai ko ingeda aken na Baloi. katii so piur a patot a pagompiyaan ko inged a Baloi ka kagiya giyangkai a Madrasa tano na katawaniyo nago katawan tano langon a bantogan naya o inged tano a Baloi.

Miyapatot ko somiyabot a taw ko KIPLALISEN niyan rekano sa giyangkai a nomanayaw a balas a saden sa makanggalebekon na diden pethaman so balas a khakowa niyoron.  

IPLALIZ ami ko manga Datu ami nago manga Bae ami a kapapatotan sa giyangkai a galbek sabap ko katawanami a khagaganiyo wai a akal galbek. Pamakoti niyo i kapaka kowa niyo sa Balas a daden na baniyan kaposan ka so lalan na tantoden a mala a pekhakowaron a Balas. Malabawron a manga izanaya a lalan a ayaden na matatangked a phagokiton na so manga morit ko diran katontot sa ilmo.

Nayno ka so mga Aleem tano na aniran rekanobo mapamagosay so Balas a kakhowaniyoron ko kapakasompatiyo sa kakowa sa balas 

So tamok na sambi sabian manga Datu ami a manga alai sambatan ko kappaginged, daptaren niyo so "history" niyo sa katagoi nago kapakawkit piyapiya o manga morit tano sa giyangkaya a lalan a ipsong sa giyangkanan a miya aloy a Madrasa ka aden malo pekhawmani so kappakarayag o inged tano na ikadowa angkano maped ko siranuto a manga Datu miyabaloy a ibarat ko dii kanggalebeka ko kamapiyaan ko ingediyan. 

Phanalamatan aken so mababaloy a manga admin sa giyangkai a website ko kiyatanora iran ko lalan o lalag aken.

Katii so sompat a daptar aya na sompat kanoron bo: lalan ko sorga sopman so diped sa giyangkai a website o manga ibaloin na katatan so modol patrol tano na roo niyoron daptaren so manga hikma niyo ko kappaginged. 

Engr. Abu Mujahid                                             Tiyanor i: Mangoda Datu

Lanao Delsur.                                                                    Admin - Manila

Latest Activity

Samira M. Ambuloto liked Mangoda Datu's photo
12 hours ago
Jasmin commented on Mangoda Datu's photo
Thumbnail

Maahad Abdul Azis

"mag tulongan magkaisa isigaw ang karapatan bilang isang mamayan ng ating munting bayan, baloi ako"
12 hours ago
alwalid a. camid shared Mangoda Datu's photo on Facebook
Monday
Jasmin posted a photo

Ranjie Pascan Usman Totoong serbesiyo lamang po!

Ranjie Pascan Usman Totoong serbesiyo lamang po! Siya si Ranjie the young energetic Chairman. Si Hon. Ranjie Usman ay kilala sa pagiging tapat sa kanyang tungkolin bilang Baryo sa Spoblacion at sa totoong serbesiyo at pagmamahal sa bayan.Lingid sa…
Friday
Hadjah Rahma Abdulhamid posted a video
Oct 15
Mangoda Datu posted a photo

Maahad Abdul Azis

Mga pagaria, katii so piur a patot a pagompian ka o kaumpiyaan a lalan nanan na kabtadan sa seminto a lalan sa mapiya a kapakawkit ton o mga morit tano skanodn i mataron bilang. Banda taman sa kaooyag oyagiyo na didon mapos so dii kambilanga balas a…
Oct 12
Mangoda Datu posted a video

Why the Sunni-Shia Split? - Dr. Shabir Ally

Dr. Shabir Ally addresses the popular, and often misunderstood, topic of why there are two major branches of the Islamic faith: Sunni and Shia Islam. He also...
Oct 9
Jasmin posted a video

Ben Affleck Takes on 'Racist' Anti-Muslim Comment

The "Gone Girl" star engages in a lively debate with Bill Maher, criticizing the stereotyping of Muslims.
Oct 8
Dali Mambuay Macatanong™ posted a video

Hey Joe Show - Amerikanong Bisaya (Cebuano American)

"MAO GAYUD NI! WALA'Y LAIN!" - I-SHARE NINYO ANG VIDEO!! Like Us On Facebook!! - http://facebook.com/heyjoeshow Follow Us On Twitter!! - http://twitter.com/h...
Oct 8
Dali Mambuay Macatanong™ posted a photo
Oct 8
Admin replied to Nashiba Mastura's discussion Why Dawla Islam Does Not Help Gaza To Attack Israel? | Al Mustaqbal English | Islamic States –...
"Subhanallah, dikiran ibgay o allah. maraning salamat sa information"
Oct 8
cabib t. camid posted a video
Oct 6
FAISAL M. DIRON replied to Nashiba Mastura's discussion Why Dawla Islam Does Not Help Gaza To Attack Israel? | Al Mustaqbal English | Islamic States –...
"This is the Zionist Plan for Middle East. According to the founding father of Zionism Theodore Herzl, "the area of the Jewish State stretches: "From the Brook of Egypt to the Euphrates." According to Rabbi Fischman, " The…"
Oct 6
FAISAL M. DIRON replied to Samira M. Ambuloto's discussion Babala ni BO sa lahat ng kapatid
""Though the rain gold in a foreign land, and one will yearn the tempest at home.""
Oct 5
Dali Mambuay Macatanong™ shared Ibn Salih's blog post on Facebook
Oct 5
Dali Mambuay Macatanong™ liked Ibn Salih's blog post WATCH :
Oct 5

Iligan, Philippines: Weather Forecast

The Baloinians Online Sponsors: Ms. Hadja Rahmah Abdulhamid and Ms. Hadja Zinaida Abdulhamid. Jeddah Saudi Arabia, BO. Management: Datu Soler Garlan, Engr. Hafez Sinal, Ms. Bae Munalinda Sulog Pampang, Datu Allan Arumpac. By: CRB/BO

 
 
 

Members

Birthdays

Birthdays Today

Forum

Babala ni BO sa lahat ng kapatid

Started by Samira M. Ambuloto in Kandatu. Last reply by FAISAL M. DIRON Oct 5. 1 Reply

PAKAIZA?

Started by FAISAL M. DIRON in Kandatu. Last reply by FAISAL M. DIRON Oct 1. 7 Replies

have GOOD NEWS FOR YOU!

Started by Admin in Kandatu Dec 23, 2013. 0 Replies

Innovations in BALOI PUBLIC MARKET

Started by Mohaimen A. Rasol in Kandatu. Last reply by Ismail I. Yahya Dec 9, 2013. 6 Replies

Blog Posts

Hi, everyone

Posted by Gabriel Hart on October 22, 2014 at 3:24am 0 Comments

WATCH :

Posted by Ibn Salih on October 5, 2014 at 4:30am 0 Comments

YAUMO ASHORA

Posted by Hadjah Rahma Abdulhamid on November 12, 2013 at 9:01am 0 Comments

HADITH OF THE DAY

Posted by Hadjah Rahma Abdulhamid on October 29, 2013 at 8:26am 0 Comments

WORDS OF WISDOM

Posted by Hadjah Rahma Abdulhamid on October 28, 2013 at 5:24pm 0 Comments

MORI A KAPRANON

Posted by Hadjah Rahma Abdulhamid on October 20, 2013 at 9:20am 0 Comments

YAA RABB

Posted by Hadjah Rahma Abdulhamid on October 5, 2013 at 3:23pm 1 Comment

Baloi

WHAT IS HAPPENING AROUND BALOI

WHAT ELSE CAN WE DO?

By: Dr. Norhatta U. Daud

INNOVATIONS IN BALOI PUBLIC MARKET

By: Hon. Mohaimen Rasol

FIRE INCIDENT IN DATU TIMBUL ALI ELEMENTARY SCHOOL

By: Dr. Jamila Maradial Campong

 POLLUTION FREE ORDINANCE FOR THE SCHOOLS (For PublicHearing) 

 By: Hon. Mohaimen Rasol

ANTI-DRUG CAMPAIGN 

By: Dr. Jamila Maradial Campong

INSPIRATIONAL MESSAGE FOR THE GRADUATING CLASS 2011 OF BALO-I CENTRAL ELEM. SCHOOL By: Dr. Norhatta U. Daud

BALO-I EAST DISTRICT SCHOOL ADMINISTRATORS By Dr. Jamila Maradial Campong

WAR ON DRUG'S (PUSHER & USER) By: Pres Jalal Bin Mastura

2011 CENTRALIZED GRADUATION EXERCISES OF BALO-I WEST DISTRICT BARRIO SCHOOLS By: Dr. Norhatta U. Daud

ADOPT A SCHOOL PROJECT By: Hon. Mohaimen A. Rasol 

Drug Addiction by Dra. Norhattah Campong Daud 

how can we address the existing socio economic problems in balo-i by Dra. Norhattah Campong Daud

YOUR CHILD AND DRUGS by Atty Faisal M. Diron
OMPIYAAN TANO SO TIMBANGAN 
by Engr. Madid Garlan
SO MANGA OKIT KO KANDATO (Traits of a Leader) 
by Atty. Faisal M. Diron
Debate for Baloi Development 
by Admin
OUR WHISPER 
by Miss Zainab Pano Sabino
Development 
by Honorable Mohaimen A. Rasol
Drug Addiction 
by Miss Amani Abdul
YBPI Ramadhan Projects (Urgent) 
by Datu Jalalloden G. Usman
Agus Bridge Malapi na bumaksak 
by Datu Mohaimen Macaumbang
REMEMBERING BALOI THAT WAS 
by Miss Cosna D. Ali
Survey on the results of the senatorial bets 
by Alem Abdul Hannan Tago
BALOI- How could it be a well-developed and peaceful community? 
By Miss Pye Usman Masnar
WHAT IS SPMUDA-YBPI @ BALOINIANS SACRIFICE WORTH? 
by Coll. Datu Camad M. Ali
"Assalamo Alaikom" to all Baloinians all around the Globe. 
by Engr. Benjamin Usman
Congratulations 
by Alem Sainoden Mahdi Palo
Change Must Start from Us!... 
by Engr. Aleoden Maki Casan
KAPANANGGILA 
by Raisoli Ali Musor

Drug Addiction by Dra. Norhattah Campong Daud

© 2014   Created by Dali Mambuay Macatanong™.

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service